نام مدرسه : سنايي غزنوي
استان : خراسان شمالي
شهر : رازوجرگلان
امتیاز : 23410

ورود به سایت مدرسه

نام مدرسه : دبيرستان شاهددخترانه نجابت
استان : خراسان شمالي
شهر : بجنورد
امتیاز : 22750

ورود به سایت مدرسه

نام مدرسه : معراج
استان : خراسان شمالي
شهر : شيروان
امتیاز : 22175

ورود به سایت مدرسه

100 مدرسه برتر

آمار کلی

  • مدارس فعال ( ۸۰۳ )
  • دانش آموزان ( )
  • معلمین ( )
  • والدین ( )
  • مدیران مجتمع ( )
  • مدیران مدرسه ( ۸۰۳ )

نام

نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

کد امنیتی*

پیام*

تایید هویت مدیر

برای ورود به سامانه

تایید هویت مدیر

برای ورود به سامانه

تایید هویت معلم

برای ورود به سامانه

تایید هویت والدین

برای ورود به سامانه

تایید هویت دانش آموز

برای ورود به سامانه

ok