نام مدرسه : شهيدبهشتي تيزهوشان
استان : خراسان شمالي
شهر : بجنورد
امتیاز : 23195

ورود به سایت مدرسه

نام مدرسه : معراج
استان : خراسان شمالي
شهر : شيروان
امتیاز : 22175

ورود به سایت مدرسه

نام مدرسه : دبيرستان شاهددخترانه نجابت
استان : خراسان شمالي
شهر : بجنورد
امتیاز : 21200

ورود به سایت مدرسه

100 مدرسه برتر

آمار کلی

  • مدارس فعال ( ۸۰۸ )
  • دانش آموزان ( )
  • معلمین ( )
  • والدین ( )
  • مدیران مجتمع ( )
  • مدیران مدرسه ( ۸۰۸ )

نام

نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

کد امنیتی*

پیام*

تایید هویت مدیر

برای ورود به سامانه

تایید هویت مدیر

برای ورود به سامانه

تایید هویت معلم

برای ورود به سامانه

تایید هویت والدین

برای ورود به سامانه

تایید هویت دانش آموز

برای ورود به سامانه

ok